Grenstocht (Grenzland-Tour)

Beleef de tijd van het IJzeren Gordijn – tegen het vergeten. Ooit was het Wendland een grensregio. Veel te lang was de Duitse deling alomtegenwoordig. Deze scheiding liep niet alleen door landschappen, steden en dorpen maar ook door families en vriendenkringen. Tot op de dag van vandaag zijn tal van overblijfselen uit deze tijd zichtbaar: grenshekken en -torens of de voormalige grensovergang bij Bergen an der Dumme. Maar: grensbescherming was onbedoeld ook natuurbescherming. Zo ontstond langs de voormalige Todesstreifen, de mijnenstrook langs de grens, een gebied met waardevolle landschappen waarin bedreigde dier- en plantensoorten een beschermd leefgebied vonden. Tegenwoordig is het Groene Lint het langste, deelstaatoverschrijdende biotoop van heel Duitsland.