Liebe Wendland.Elbe Freunde,

zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus sind seit Anfang November in der Urlaubsregion Wendland.Elbe wieder jegliche touristische Aktivitäten untersagt.

Wir bedauern es sehr, Euch daher zur Zeit nicht in der Urlaubsregion Wendland.Elbe begrüßen zu können und bitten Euch: bleibt zuhause!

Vorerst gelten diese Regelungen bis einschließlich 18. April 2021. Wir halten Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Bleibt gesund und passt auf Euch auf!

Euer Wendland.Elbe-Team

***Until 18th April 2021 all travel for tourism purposes is prohibited within Germany. Please stay at home and healthy. Let’s keep each other safe!***

Natuurleerpad Naturum Göhrde (Naturlehrpfad Naturum Göhrde)

Met het vliegend hert Luca leer je de bossen vanuit een nieuw perspectief kennen

In het dode hout van oude eikenbomen heeft Luca vijf jaar lang als larve geleefd voordat hij in de zomer veranderde in een indrukwekkende kever met een lengte van soms wel 7,5 cm.

Luca het vliegend hert leidt je 2 à 3 uur op dit natuurleerpad van het bosmuseum Naturum door de Göhrde. De Göhrde was lange tijd een koninklijk en keizerlijk jachtgebied en staat bekend om zijn historische, oude bossen en om de daarmee gepaard gaande grote biodiversiteit. Dit gebied is onderdeel van de Drawehn, een eindmorene uit de ijstijd; er groeien oude eiken- en beukenbossen maar ook veel naaldbossen.

Sinds 1991 wordt de Göhrde beheerd volgens de beginselen van de ‘duurzame ecologische bosontwikkeling’ (Langfristige ökologische Waldentwicklung – LÖWE). Op veel plaatsen van het natuurleerpad wordt het LÖWE-concept duidelijk: bijvoorbeeld aan de uit drie zones bestaande, halfnatuurlijke bosrand, de bossen aan de hellingen van het Katemin-beekdal of aan de bescherming van bijzondere biotopen zoals in de Kollaser Grund. Hier vind je lichte bossen met vruchtdragende eikenbomen met een grote kroon. Op deze zogeheten bosweiden vonden grote kuddes vee tot in de 19e eeuw hun voedsel.

Het beukenbos groeit op een voedselarme en droge zandgrond en werd 130 jaar geleden geplant. Sinds 1995 wordt dit natuurlijke bos niet meer door het Nedersaksische bosbeheer gebruikt en kan de natuur er haar gang gaan.

Even later ontdek je aan de rechterkant de Wiekauer kuil. Oorspronkelijk was dit de waterplaats van een middeleeuws dorp maar nu is het een idyllische vijver midden in het bos. Op deze wandelweg kom je regelmatig opvallende bosramen tegen waar nog meer LÖWE-beginselen worden toegelicht. In het bosmuseum is bovendien een speciale brochure voor het leerpad verkrijgbaar.